lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vår forskning

Forskningsområden

Våra forskningsområden grupperas i de sex nedan: 

Material

Materialvetenskap inkluderar kristalltillväxt med halvledarepitaxi och nanopartikelsyntes.

Bilden visar nanotrådar som undersöks med EBIC för att mäta deras elektriska egenskaper. Foto: Gaute Otnes

 

Explorativ nanotechnologi

I detta område utvecklar vi bland annat litografiska metoder för att kunna skapa mindre och mindre strukturer med hög precision.

Bilden är tagen med svepelektron mikroskop och visar InAs nanotrådar växta med selektiv områdesepitaxi och SiNx som mask. Mönstret i kiselnitridmasken har åstadkommits med så kallad Block-Copolymer litografi under användning av hexagonalt orienterade, vertikala cylindrar som bildades i ett PS-b-P4VP polymersystem. Foto: Anette Löfstrand

Fundamental fysik

Området omfattar bland annat optisk spektroskopi och elektrisk transport i kvantsystem.

Kvantprickar och kopplade kvantprickar har en energistruktur som gör de intressanta för att studera elektrisk transport. Foto: Barker et al, Appl. Phys. Lett. 114, 183502 (2019)

Energi

Området inkluderar nanotermodynamik, fotovoltaik och LED ljus.

Vertikala nanotrådar kan mycket effektivt absorbera solljus och omvandla till ström. Grafik: Yang Chen.

 

Tillämpningar inom ICT

Nanoelektronik och optoelektronik tillhör detta område.

Ett exempel är nanotrådar som infraröddetektorer. Bild: Ali Nowzari

Livsvetenskaper - Nanobiofysik och nanosäkerhet

Forskningen omfattar interaktioner mellan celler och nanostrukturer samt mikrofluidik och molekylära motorer.

Instrument

Lund NanoLab är en öppen infrastruktur som tillhandahåller instrument för nanoforskning samt användarstöd för interna och externa användare.

Lund NanoLab (sida på engelska)