lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Fasta Tillståndets Fysik

Fasta Tillståndets Fysik vid Lunds tekniska högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur http://www.ftf.lth.se/svenska/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Du kan kontakta oss på genom att skicka e-post till Gerda.Rentschler@ftf.lth.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.

 • Inte alla tekniska funktioner används på ett tillgängligt sätt. Bland annat är bildkaruseller inte tillgängliga för användare med uppläsande hjälpmedel, personer med kognitiva problem eller för personer med koncentrationssvårigheter.
 • Problem med tangentbordanvändning:
  • navigationen följer inte alltid en logisk ordning
  • knapparna i bildspel kan inte nås
  • fokus visas inte alltid visuellt tydligt
  • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
  • det saknas en genväg förbi menyer till huvudinnehållet
 • Webbplatsen är inte fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent.
 • När användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken är inte alltid all text tillgänglig.
 • Kontraster (för visuell fokusmarkering och punkten/förgrunds- och bakgrundsfärger) är otillräckliga vid vissa tillfällen.
 • Länkgrupper och informationsområden är inte alltid grupperade.
 • Skärmläsaranvändare kan uppleva problem med sidor som innehåller fler än ett språk. En del av innehållet blir då uppläst på fel språk.
 • Viss information som automatiskt hämtas från externa webbplatser är otillgänglig.
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
 • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte framgår vart länken leder.
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen.
 • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte helt tillgängliga.


När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa under vår 2021, när den här webbplatsen har fått nya mallar av webbpubliceringssystemet Typo3.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har testad tillgängligheten med "Wave Web Accessibility Tool".

Senaste bedömningen gjordes den 25 augusti 2020.

Övrigt

Webbplatsen publicerades 2015.
Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.