lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Grundutbildning

Avdelningen för Fasta tillståndets fysik är väldigt engagerat inom en rad utbildningssatsningar. Personal på FTF undervisar i många grundläggande och fortsättningskurser inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik, Teknisk Nanovetenskap, Elektroteknik och Masterprogrammen inom Nanovetenskap och Fotonik.

FTFs kurser som är obligatoriska i någon av dessa civilingenjörsprogram: Teknisk nanovetenskap, Teknisk fysik, Medicin och teknik, Väg och vatten (på engelska)

FTFs valbara kurser är tillgängliga inom programmen Teknisk nanovetenskap, Teknisk fysik, Elektroteknik, Master programmen i nanovetenskap och fotonik samt för fysikstudenter på naturvetenskaplig fakultet (på engelska)

Masterprojekt/Exjobb

Våra lärare och forskare välkomnar studenter som är intresserade av att göra ett masterprojekt/examensarbete. För att hitta rätt handledare som passar dina intressen, är du välkommen att läsa profilsidor med korta beskrivningar av expertområden och metoder.

Handledarnas personliga sidor: forskningsområden och metoder (på engelska)

LTHs sidor om examensarbetsprocessen

Naturvetenskapliga fakultetens sidor om examensarbete

Doktorandstudier

Våra forskare erbjuder handledning till doktorander i många spännande projekt i forskningens framkant. Att doktorera hos oss innebär att du blir antagen som doktorand inom LTH. En förutsättning är att finanisering för en doktorandtjänst är säkrad. När finansieringen finns, utlyses en tjänst på Lunds Universitets rekryteringssida. Doktorandstudier tar fyra år på heltid och består i huvudsak av den egna forskningen samt en del kurser och seminarier/konferenser. På FTF följer doktorandstudier den allmänna studieplanen för Fysik, LTH.

LTHs sidor om att doktorera - utbildning på forskarnivå

Studieplaner för doktorandutbildning i Fysik

Lediga anställningar för doktorander