lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFA55 - Kvantfysikaliska koncept

Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept

Den här första fysikkursen i F-programmet kommer att vara en spännande resa in i kvantmekanikens värld. Kvantmekanik är en teori som ligger till grund för i princip all modern fysik och innehåller också en hel del fenomen och idéer som är helt olika från den klassiska (Newtonska) fysiken. Vårt mål är att ge dig en introduktion till kvantfysiken och att visa exempel på hur kvantfysik används i modern teknik. Vi kommer att arbeta mycket med den konceptuella förståelsen, men även en del med enklare beräkningar.

Kursen ligger huvudsakligen under läsperiod 2, men startar redan under läsperiod 1 med ett projektarbete (se Projekt i högermenyn). Projektet startar med en viktig kick-off på måndagen den 2 september 2019, kl 13-15 i Rydbergsalen på Fysicum.

Föreläsningsstart är på måndag den 4 november 2019, kl 8.15 i Rydbergsalen på Fysicum. Övningar och laborationer startar samma vecka, och du behöver tillgång till kurslitteraturen från dag 1 (i läsperiod 2).

Kurslitteratur 2019:

1) Gunnar Ohlén, Kvantvärldens fenomen (obligatorisk)

2) Halliday/Resnick/Krane: Concepts in Quantum Physics. (obligatorisk). Denna bok är en specialutgåva för just vår kurs, som kan bara köpas på KFS (ca. 2 veckor före kursstart). Om du vill köpa motsvarande bok på egen hand kan du köpa originalet: Halliday/Resnick/Krane, Physics, 5th ed., Vol. 2 (Wiley). Denna utgåva kommer dock innehålla mer material än vad vi behöver och kommer att vara dyrare.

3) Chad Orzel, How to teach quantum physics to your dog (rekommenderad bredvidläsning / ej obligatorisk). Kan läsas innan kursen startar (om man vill).

Kurspoäng: 9 hp

Kursansvarig: Ville Maisi, ville.maisi@ftf.lth.se

Kursprogram hittar du via högermenyn.

 

 

Aktuell information

2020-02-03

De som vill ha en koll på tentan är välkomna till tentavisningen på onsdag den 5e februari mellan kl 15-17 i H322. Kom gärna i små gruppar (1-3 personer) så att vi undvikar att bygga upp en lång kö.

2019-12-03

Materialet för plagieringsövningen finns nu under Laboration 3.

2019-11-26

Om det finns någon i klassen som får förlängd skrivtid under tentan ber jag hen att höra av sig till mig snarast, och allrasenast den 10 december (min deadline för anmälan är 16 december). Skicka gärna med beslut om beviljat stöd på samma gång.

2019-10-28

Laboration 1 äger rum redan under första läsveckan. Obligatoriska förberedelsuppgifter behöver göras innan laborationen. Kolla under Laboration 1.

2019-10-28

Välkomna till föreläsningsstart på måndagen den 4 november, kl 08.15 - 10.00 i Rydbergsalen! Du kommer att behöva dina kursböcker från dag 1, både för läsföreberedelse (se veckoplan) och för att kunna genomföra inlämningsuppgifter. Första inlämningen är på fredag, 8 november, kl 8.15. Information om uppgifter finns under övningar och inlämningsuppgifter.

2019-08-26

Kursen börjar på måndag den 2 september med projekt kick-off. Välkomna alla!