lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFA55 - Kvantfysikaliska koncept

Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept

Den här första fysikkursen i F-programmet kommer att vara en spännande resa in i kvantmekanikens värld. Kvantmekanik är en teori som ligger till grund för i princip all modern fysik och innehåller också en hel del fenomen och idéer som är helt olika från den klassiska (Newtonska) fysiken. Vårt mål är att ge dig en introduktion till kvantfysiken och att visa exempel på hur kvantfysik används i modern teknik. Vi kommer att arbeta mycket med den konceptuella förståelsen, men även en del med enklare beräkningar.

Kursen ligger huvudsakligen under läsperiod 2, men startar redan under läsperiod 1 med ett projektarbete (se Projekt i högermenyn). Projektet startar med en viktig kick-off på måndagen den 29 augusti 2016, kl 14 -16 i Rydbergsalen på Fysicum.

Föreläsningsstart är måndagen den 31 oktober 2016, kl 8-10 i Rydbergsalen på Fysicum. Övningar och laborationer startar samma vecka, och du behöver tillgång till kurslitteraturen från dag 1.

Kurslitteratur 2016:

1) Gunnar Ohlén, Kvantvärldens fenomen (obligatorisk)

2) Halliday/Resnick/Krane: Concepts in Quantum Physics. (obligatorisk). Denna bok är en specialutgåva för just vår kurs, som kan bara köpas på KFS (ca. 2 veckor före kursstart). Om du vill köpa motsvarande bok på egen hand kan du köpa originalet: Halliday/Resnick/Krane, Physics, 5th ed., Vol. 2 (Wiley). Denna utgåva kommer dock innehålla mer material än vad vi behöver och kommer att vara dyrare.

3) Chad Orzel, How to teach quantum physics to your dog (rekommenderad bredvidläsning / ej obligatorisk). Kan läsas innan kursen startar (om man vill).

Kurspoäng: 9 hp

Kursansvarig: Heiner Linke, heiner.linke@ftf.lth.se

Kursprogram hittar du via högermenyn.

Aktuell information

2016-11-17  Nu finns det flera nya learning-log uppgifter

2016-11-07  Lost in Translation?  Här finns en wiki med kvantfysikaliska glosor. Saknar du något? Lägg gärna till en ny rad, så försöker vi att fylla på.

2016-11-04  Nu finns en första Learning Log uppgift (frivillig). Deadline måndag 16 november 2016.

2016-10-30 Samtliga övningar på onsdagar och torsdagar äger rum i H221 (även de som var schemalagda i H421).

2016-10-29 Nu finns uppdaterad information om / labbhandledning för Laboration 1.

2016-10-28 Nu finns en uppdaterad gruppindelning (små förändringar) och uppdaterad handledareinformation

2016-10-07 Nu finns schemat för projektredovisningen på måndag den 10. Oktober 15-18h i Rydbergsalen.

2016-09-07 ppt från bibilioteksövningen finns nu här tillsammans med Lathunden för APS.

 

2016-08-18  Välkomna till projekt kick-off

På måndag 29/8, kl 14.15 i Rydbergsalen börjar kursen med ett projekt i grupparbete. Välkomna till denna obligatoriska kick-off. Projektarbetet (och många andra kursmoment) kommer att ske i gruppform. Grupperna heter F1.01 - F1.12 och vi kommer att lägga upp grupperna några dagar efter uppropet under GruppindelningGruppindelning.  För att skapa ett schema för just din grupp, kan du söka på Undergrupp (t.ex. F1.07) i schemageneratorn. Uppdatera periodiskt och vid föreläsningsstart, eftersom det sker justeringar efterhand.