lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFA55 - Kvantfysikaliska koncept

Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept

Den här första fysikkursen i F-programmet kommer att vara en spännande resa in i kvantmekanikens värld. Kvantmekanik är en teori som ligger till grund för i princip all modern fysik och innehåller också en hel del fenomen och idéer som är helt olika från den klassiska (Newtonska) fysiken. Vårt mål är att ge dig en introduktion till kvantfysiken och att visa exempel på hur kvantfysik används i modern teknik. Vi kommer att arbeta mycket med den konceptuella förståelsen, men även en del med enklare beräkningar.

Kursen ligger huvudsakligen under läsperiod 2, men startar redan under läsperiod 1 med ett projektarbete (se Projekt i högermenyn). Projektet startar med en viktig kick-off på måndagen den 28 augusti 2017, kl 13-15 i Rydbergsalen på Fysicum.

Föreläsningsstart är på måndag den 30 oktober 2017, kl 8.15 i Rydbergsalen på Fysicum. Övningar och laborationer startar samma vecka, och du behöver tillgång till kurslitteraturen från dag 1.

Kurslitteratur 2017:

1) Gunnar Ohlén, Kvantvärldens fenomen (obligatorisk)

2) Halliday/Resnick/Krane: Concepts in Quantum Physics. (obligatorisk). Denna bok är en specialutgåva för just vår kurs, som kan bara köpas på KFS (ca. 2 veckor före kursstart). Om du vill köpa motsvarande bok på egen hand kan du köpa originalet: Halliday/Resnick/Krane, Physics, 5th ed., Vol. 2 (Wiley). Denna utgåva kommer dock innehålla mer material än vad vi behöver och kommer att vara dyrare.

3) Chad Orzel, How to teach quantum physics to your dog (rekommenderad bredvidläsning / ej obligatorisk). Kan läsas innan kursen startar (om man vill).

Kurspoäng: 9 hp

Kursansvarig: Heiner Linke, heiner.linke@ftf.lth.se

Kursprogram hittar du via högermenyn.

Aktuell information

2017-11-17 Ny Learning Log uppgift

Nu finns det en ny Learning Log uppgift (se högermenyn), denna gången kopplad till föreläsningen om inlärning. Inlämning senast på måndagen den 27 november.

2017-11-17 Påminnelse om att man kan bli studentmedlem i NanoLund

NanoLund är Lunds universitets Center för Nanovetenskap (nano.lu.se) som välkomnar studenter i grundutbildningen som studentmedlemmar. Få inbjudningar till föredrag och events, samt emails om relevant information. Ett första kick-off event äger rum den 29 november kl 17. Redan den 30 november kommer ett spännande "Nanoscience for Dummies" föredrag om superresolution microscopy (Nobelpris 2014).   Här kan man registrera sig och komma med på maillistan.

2017-11-02 Learning logs

Nu finns det en första (helt frivillig) Learning Log uppgift. Inlämning 13 november, Man kan få upp till 5 poäng som räknas in i inlämningsuppgifter.