lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FFFF01 - Elektroniska material

Välkommen till kursen Elektroniska material VT2018

Välkomna till kursen i elektroniska material 2018! Kursansvarig i år är Martin Leijnse, kontaktuppgifter finns till höger här på sidan.

Kursen börjar måndag 15/1 kl 8:15 i Rydbergsalen på Fysikum. Som kurslitteratur använder vi ett kompendium finns att köpa hos Mediatryck (ca pris: 150 kr) fr o m måndag 15/1. Det finns även tillgängligt som pdf i listan till höger.

Kontakt

Maila: martin.leijnse[at]ftf.lth.se

Besök: Rum C365C

Ring: 0703571138