lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FFFF01 - Elektroniska material

Svar till extentor

Se Fs hemsida (FFFF05) - facit där gäller i stor utsträckning även tentorna här!

repetitionsslides

repetition

nya dokument

Info om fortsättningskurser, Martin Magnussons ppt samt några slides  om lysdioder finns på Fs kurssida.

Frågetimmar inför tentan

7/3 och 8/3 kl 10-12 i H421.

Frågor inför pn-lab-redovisning?

De flesta övningsledare är insatta i labben, så ni kan ställa frågor på övningarna (om det blir mkt kö kanske sådana frågor ned-prioriteras lite). Annars kan ni leta upp Carina. 

Denna veckan är kan jag antagligen hittas (kontor B108) måndag 26/2 13-15, tisdag 27/2 9-12, fredag 2/3 9-10.

Ändras detta av nåt skäl så ändrar jag här!

 


Labhandledning pn-labben (lab 2)

Här är handledningen till pn-labben!

Martin Magnusson från NanoLund om solceller den 21/2

På andra timmen av föreläsningen den 21/2 kommer Martin Magnusson att gästföreläsa om solceller (9.15-10).

Tentor inte anonyma i mars/april

Pga övergången mellan ladok 2 och ladok 3 blir det komplicerat att använda ett tentaförfarande med anonyma tentor. LTH har därför beslutat att institutioner får använda sig av icke-anonyma tentor, och Fysiska institutionen har beslutat att göra så i kommande tenta- och omtentaperiod.

Välkommen till kursen Elektroniska material VT2018

Välkomna till kursen i elektroniska material 2018! Kursansvarig i år är Martin Leijnse, kontaktuppgifter finns till höger här på sidan.

Kursen börjar måndag 15/1 kl 8:15 i Rydbergsalen på Fysikum. Som kurslitteratur använder vi ett kompendium finns att köpa hos Mediatryck (ca pris: 150 kr) fr o m måndag 15/1. Det finns även tillgängligt som pdf i listan till höger.

Den andra halvan av kursen föreläses tillsammans med teknisk fysik. Föreläsare där är Carina Fasth (carina.fasth@ftf.lth.se) och kurshemsidan för F finns här.

Kontakt

Maila: martin.leijnse[at]ftf.lth.se

Besök: Rum C365C

Ring: 0703571138