lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFF50 - Perspektiv på hallbar utveckling

Välkomna till hållbarhetskursen!

Kurspoäng: 7,5 hp

Aktuellt: Kursstart måndagen den 25/3 kl. 10.15 i MA5. 

Kurslärare: Bland andra: Carina Fasth, Charlotta Nilsson, Knut Deppert, Birgitta Svenningsson, Erik Mårtensson, Martin Josefsson, Oskar Ström, Lukas Wittenbecher och Sofie Yngman.

Kurslitteratur: Gulliksson H och Holmgren U, Hållbar utveckling - Livskvalitet, beteende, teknik, Studentlitteratur 2011. Artiklar.

Vi använder

Samtliga inlämningar sker via live@lund-portalen. Där finner du också schema och lektionsplan direkt kopplat till timeedit. Kommunikation från kursledningen sker också via denna portal.

Du loggar in med din StiL-identitet.

 

Har du frågor, maila Elisabeth

Viktiga dokument

 Schema

 Kursplan

 Bedömningskriterier

 Scenariobeskrivning

 Intressegrupper

 Gruppbeskrivning

 Tvärgrupper