lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFA75 - Energi- och omvärldsfysik för I

Info inför kursstart 2017

Litteratur: den bok du främst behöver är "Fysik i gaser och vätskor" av Göran Jönsson.  Senaste upplagan är i färg men även äldre upplagor fungerar hyfsat.

Kursen innehåller obligatoriska moment:

3 laborationer (Experimentell metodik, Kretsprocesser, Strålning)

2 workshops (WS1, WS2). Inför WS2 genomför man ett mindre litteraturprojekt och en presentation av det (ca 10 min).

3 gästföreläsningar (varav man måste närvara på minst två).

Gästföreläsning 1 blir den 27/3.

Gästföreläsning 2 blir den 25/4

Gästföreläsning 3 blir den 2/5

Kursens schema finns i TimeEdit.

Man gör varje laboration och WS en gång.

Varje student tillhör en av grupperna I.01-I.14 (eventuellt stryks en grupp om ni är för få, för att undvika högre kurskostnader än nödvändigt). På schemat anges vilken /vilka grupper som har lab/WS när.

Inför kursstart läggs kursen upp i live@lund, och då får man som kursanmäld ett mail om att det går bra att gå in och anmäla sig till den grupp man vill ha. Titta alltså noga i schemat och välj en grupp där du kan närvara på alla obligatoriska moment för den gruppen.

 

Kursansvarig: Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se

Kursdokument

 

 

Live@Lund

Live@Lund

Logga in med din stil-identitet. Här väljer du laborations- och workshopsgrupp samt lämnar in labrapport.

 

 

Schema