lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFA55 - Kvantfysikaliska koncept

Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept

Den här första fysikkursen i F-programmet kommer att vara en spännande resa in i kvantmekanikens värld. Kvantmekanik är en teori som ligger till grund för i princip all modern fysik och innehåller också en hel del fenomen och idéer som är helt olika från den klassiska (Newtonska) fysiken. Vårt mål är att ge dig en introduktion till kvantfysiken och att visa exempel på hur kvantfysik används i modern teknik. Vi kommer att arbeta mycket med den konceptuella förståelsen, men även en del med enklare beräkningar.

Kursen ligger huvudsakligen under läsperiod 2, men startar redan under läsperiod 1 med ett projektarbete (se Projekt i högermenyn). Projektet startar med en viktig kick-off på måndagen den 3 september 2018, kl 13-15 i Rydbergsalen på Fysicum.

Föreläsningsstart är på måndag den 5 november 2018, kl 8.15 i Rydbergsalen på Fysicum. Övningar och laborationer startar samma vecka, och du behöver tillgång till kurslitteraturen från dag 1.

Kurslitteratur 2018:

1) Gunnar Ohlén, Kvantvärldens fenomen (obligatorisk)

2) Halliday/Resnick/Krane: Concepts in Quantum Physics. (obligatorisk). Denna bok är en specialutgåva för just vår kurs, som kan bara köpas på KFS (ca. 2 veckor före kursstart). Om du vill köpa motsvarande bok på egen hand kan du köpa originalet: Halliday/Resnick/Krane, Physics, 5th ed., Vol. 2 (Wiley). Denna utgåva kommer dock innehålla mer material än vad vi behöver och kommer att vara dyrare.

3) Chad Orzel, How to teach quantum physics to your dog (rekommenderad bredvidläsning / ej obligatorisk). Kan läsas innan kursen startar (om man vill).

Kurspoäng: 9 hp

Kursansvarig: Heiner Linke, heiner.linke@ftf.lth.se

Kursprogram hittar du via högermenyn.

Aktuell information

2018-01-09 Facit extenta

En kort facit för 2012  extentan finns nu på Tenta sidan.

2018-12-19 Studentmedlem i NanoLund

Sugen på mer kontakt med forskningen? Om man registrerar sig som studentmedlem i NanoLund får man inbjudningar till olika event, t.ex. colloquia, årsmöte, exjobbmässa, stipendier.... Helt gratis och utan förpliktelser. Här registrerar man sig. Mer info finns på nano.lu.se .

2018-12-17 Tentamen och övningar under lv 7

Information angående tentan (kursmål, formelblad, extentor, instuderingsfrågor) finner man under Tentamen här på hemsidan. Övningar under lv 7 kommer att handla om extentan från 2012 antingen med handledning (obligatoriska övningar) eller utan (övningstillfeällena på torsdag blir obemannade). Föreläsningen på onsdag 19/12 blir ett tillfälle att ställa frågor om tentan och kursinnehåll.

 

2018-12-17 Deadline för labbrapport 

Sista inlämningsdagen för labbrapporten (labb 3) blir den 20 januari 2019. Vi begränsar också antalet revisioner till tre. Om man inte godkänns allrasenast vid fjärde inlämning, eller vid slutdatum (det som kommer först) måste man göra om laborationen vid nästa kurstillfälle (hösten 2019).

2018-11-29  

Om det finns någon i klassen som får förlängd skrivtid under tentan ber jag hen att höra av sig till mig snarast, och allrasenast den 18 december (min deadline för anmälan är 20 december). Skicka gärna med dokumentering på samma gång.

2018-11-12   kl. 10.40

Extrauppgifterna för vecka 2 har uppdaterats under Övningar. Uppgifterna som stod där tidigare var från förra veckan.

2018-10-30

Laboration 1 äger rum redan under första läsveckan. Obligatoriska förberedelsuppgifter behöver göras innan laborationen. Kolla under Laboration 1.

 

2018-10-30

Välkomna till föreläsningsstart på måndagen den 5 november, kl 08.15 - 10.00 i Rydbergsalen! Du kommer att behöva dina kursböcker från dag 1, både för läsföreberedelse (se veckoplan) och för att kunna genomföra inlämningsuppgifter. Första inlämningen är på fredag, 9 november, kl 8.15. Information om uppgifter kommer.

 

2018-08-16

Kursen börjar på måndag den 3 september med projekt kick-off. Välkomna alla!