lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFA45 - Termodynamik med tillämpningar

Välkomna till första fysikkursen för V!

Kurspoäng: 7,5 hp

Kursansvarig: Elisabeth Nilsson, elisabeth.nilsson[at]ftf.lth.se

Aktuell kursinformation:

Du som har frågor inför augustitentan 2016 är välkommen att använda dig av bloggen:

fysikfragor.blogspot.se

/Elisabeth

Som kursplattform används från och med nu live@lund!

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av två svenska böcker: 
Göran Jönsson, "Fysik i vätskor och gaser", 2014, och Göran Jönsson, "Tillämpad ellära", 2015,  samt laborationsinstruktioner.
Böckerna köper du på KFS och laborationsinstruktionerna finns i pdf-format på kursens live@lund-sajt.

Viktiga papper