lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFA15 - Energi- och miljöfysik för I

Kursen har bytt namn och kod...

... till FAFA75; Energi- och omvärldsfysik. Här finns preliminär info inför kursen 2017.

Live@Lund

Fortsättningsvis syns ny information inte här, utan läggs ut på kursens live@lund-sida istället.

Ändring av datum för en obl. föreläsning

Datum för den sista av de fyra har flyttats till den 3/5;

Datum är alltså:

15/4, 22/4, 29/4, 3/5

10-12 de tre första, 8-10 den sista.

Gruppval i live@lund

På måndag finns kursens sida i live@lund och alla kursanmälda studenter finns då importerade och kan välja laborations- och workshopsgrupp. Gruppanmälan öppnas 12.00. Här finns inledande information om kursen, som även mailas till alla kursanmälda.

Info inför kursstart 2016

Se även info om byte av kurslitteratur längre ner på sidan. Den bok du främst behöver är "Fysik i gaser och vätskor" av Göran Jönsson.  Senaste upplagan (i färg) finns på KFS, men äldre upplagor går att få tag på begagnat

Kursen innehåller obligatoriska moment

3 laborationer (Experimentell metodik, Kretsprocesser, Strålning)

3 workshops (WS1, WS2, WS3)

4 gästföreläsningar (varav man måste närvara på minst tre; datum 15/4, 22/4, 29/4, 20/5, samtliga kl 10-12) Uppdatering: Föreläsningen den 20/5 är flyttad till den 3/5.

Alla dessa finns sedan januari i schemat på TimeEdit, föreläsningarna märkta med 'Obl'.

Man gör varje laboration och WS en gång.

Varje student tillhör en av grupperna I.01-I.14 (eventuellt stryks en grupp om ni är för få, för att undvika högre kurskostnader än nödvändigt). På schemat anges vilken /vilka grupper som har lab/WS när.

Inför kursstart (under vecka 8, innan tentaveckan) finns kursen i live@lund, och då får man som kursanmäld ett mail om att det går bra att gå in och anmäla sig till den grupp man vill ha. Titta alltså noga i schemat och välj en grupp där du kan närvara på alla obligatoriska moment för den gruppen.

Kursanmälan

Det är viktigt att se till att man är kursanmäld till kursen. Om man är det, så får man inför kursstart möjlighet att gå in i live@lund och välja lab/workshop-grupp. Vi kan inte lägga upp icke-kursanmälda i live@lund - vi vet ju inte vilka de är...

Energi- och miljöfysik vt 16

Kursen kommer att innehålla fyra obligatoriska föreläsningar, varav man måste närvara på tre för att bli godkänd. Datum och tid för dessa föreläsningar är

15 april 10-12

22 april 10-12

29 april 10-12

20 maj 10-12

Kursen kommer att genomgå några förändringar, och bl a kommer kurslitteraturen att  bytas ut. En ganska stor del av innehållet kvarstår, men en del begrepp/områden försvinner/byts ut. Schema (jan 2016).

Inför kursstart väljer man labgrupp i live at lund, och har sedan laborationer och workshops vid de tillfällen för gruppen som anges i schemat.

 

 

 

Kursansvarig: Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se

Kursdokument

 

 

Live@Lund

Live@Lund

Logga in med din stil-identitet. Här väljer du laborations- och workshopsgrupp samt lämnar in labrapport.

Dead-line för gruppval: måndagen den 21/3 2016 kl 17.00!

Schema