lunduniversity.lu.se

Solid State Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

FAFA10 - Kvantfenomen och nanoteknologi

Aktuella dokument

 

OBS! Från och med HT 2015 ligger aktuell kursinformation på Live@Lund. Logga in där med ditt STiL-ID för att se föreläsningsplan, laborationer, inlämningsuppgifter etc.

Välkommen till Kvantfenomen och nanoteknologi

Kursansvariga är Martin Magnusson och Stephanies Reimann.

Kurslitteratur för kursen är:

Gunnar Ohlén, "Kvantvärldens fenomen, teori och begrepp", Studentlitteratur 2005, ISBN: 91-44-03450-4

Frågor om kursen kan skickas till Martin Magnusson: martin.magnusson@ftf.lth.se.